Schoolfeest 'Hallo Vélo'

Zaterdag 3 juni (speelplaats secundair)

Inschrijvingsformulier

Vul hieronder het aantal personen in voor Schoolfeest Hallo Vélo op 3 juni 2023 om 14:00 . Onderaan kennen we graag je persoonlijke gegevens.

Ticket-informatie

Tickettype Prijs Aantal
Bingotocht Volwassenen €3,00
Bingotocht kinderen tot 12 jaar €0,00
Fietstocht volwassenen

15km of 20km

€3,00
Fietstocht kinderen tot 12 jaar

15km of 20km

€0,00
Frietjes €3,00
Frikandel €1,50
Brochette €2,50
Bicky Burger €4,50
Drankkaart in de zomerbar €10,00

BetalingsInformatie

Bedrag
Betaalwijze
iDEAL Mollie
Door u voor dit evenement te registreren en akkoord te gaan met het privacybeleid, gaat u ermee akkoord dat deze website uw informatie opslaat.

Welkom

Hier vindt u heel wat praktische informatie over onze school. Met deze site willen we ook een brug slaan tussen de school, onze leerlingen en hun ouders.

De website geeft u alvast een idee over wat er op onze school leeft.

We wensen u veel surfplezier!
Het schoolteam
Mia Ingelaere, directeur

Kalender

29 mei
1 juni
Ouderraad
donderdag
3 juni
5 juni
Vrije dag
maandag

Onze basischool is een school...

 waar alle kinderen en ouders welkom zijn en zich thuis voelen.

 met een enthousiast en dynamisch schoolteam.

 met kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs in een krachtige leeromgeving.

 met extra zorg en differentiatie van kleuter tot zesde klas.

 met oog voor het welbevinden en de creativiteit van elk kind.

 met een bloeiende schoolpastoraal en kindvriendelijke vieringen.

 met leescultuur: een schoolbib, boekenweek met auteurs, tandemlezen,  …

 met een uitdagende speelplaatswerking en een ruim sportaanbod.

 met een actieve leerlingenraad en ouderraad.

 verbonden aan Campus Lyceum en Campus Heilige Familie van de Sint-Maartensscholen .

 met uitgebreide opvangmogelijkheden en een dagverse eigen keuken.

 

Onze schoolvisie

We leren kinderen respect op te brengen voor zichzelf en voor de anderen. We coachen hen om respectvol samen te leven, elke dag opnieuw. We brengen hen eerbied voor de natuur en hun leefwereld bij.

We werken aan een positieve klas- en schoolsfeer. Zo kunnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen. We willen kinderen laten ervaren dat ze fier mogen zijn op wie ze zijn. We stimuleren gezonde voeding en bewegen.

We geven alle kinderen een krachtige, relevante kennisbasis mee. Dit doen we door te spelen en leren. We maken kinderen enthousiast en nieuwsgierig om nieuwe dingen te ontdekken. Zo stimuleren we kritisch, probleemoplossend en creatief denken. We willen hen op deze manier helpen om later succesvol in de samenleving te participeren.

We begeleiden de kinderen op hun ontdekkingstocht naar zichzelf in relatie met de ander en de Ander: hun eigen emoties, hun interesses, hun talenten, hun waarden. Onze kinderen leren grenzen verleggen en opkomen voor zichzelf en de ander.

We stimuleren en coachen de kinderen om te groeien in hun zelfstandigheid. We laten ze proberen, experimenteren, ervaren en leren uit hun fouten. We oefenen vaardigheden om hun zelfvertrouwen aan te wakkeren. Zo leren ze fier te zijn op wat ze kunnen.

We bieden een rijke, gevarieerde taal en creatieve, muzische taalbelevingen aan. Taal doet immers lezen, taal doet schrijven, taal doet spreken, taal doet leren, taal doet fantaseren, taal doet nadenken. Taal brengt mensen samen.

We dagen de kinderen uit om zichzelf, de ander en de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen.
Lagere school

Bewegen

  • 2 sportleerkrachten, meester Thomas Devos en juf Kelly Verbrugghe geven alle sportlessen van 1ste kleuter tot 6de leerjaar.
  • Watergewenning (6 lessen) voor de derde kleuterklassen.
  • Wekelijks zwemmen (12 beurten) voor de eerste en tweede klassers.
  • Tweewekelijks zwemmen ( 12 beurten) voor derde tot zesde klassers.
  • Ook de kleuters krijgen op een speelse manier lichaamsoefeningen in de turnzaal op school. Ook het leren fietsen komt aan bod.
  • In de klas stappen of lopen we enkele keren per week de mijl en voorzien we ook bewegingstussendoortjes.
  • Onze school neemt ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten. We sleepten al heel wat prijzen in de wacht bij de loopwedstrijd, de zwemmarathon, het netbal- of minivoetbaltornooi.

is lid van

samen met deze scholen